Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

Szanowni Rodzice,
zbliża się termin rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 2024/2025.

W tym roku rozpocznie się ona 19 lutego 2024 od złożenia deklaracji o  kontynuacji wychowania przedszkolnego.
Deklaracje tak jak w roku ubiegłym będzie można złożyć elektronicznie https://nabor.pcss.pl/buk
Wydrukowaną  i podpisaną deklarację należy złożyć do placówki do dnia 23 lutego 2024 r.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się drogą elektroniczną od 4 marca 2024 r, przez dedykowaną platformę po adresem: https://nabor.pcss.pl/buk
Wnioski można złożyć do maksymalnie trzech wybranych placówek.
Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru do 15 marca 2024 r.

Załączniki:

Deklaracja do przedszkola 2024-2025

Wniosek do przedszkola 2024-2025

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata