Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/25

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/25

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/25 odbywa się zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk

Obowiązujące terminy:

  • od 19 do 23 lutego 2024 r. – składanie zgłoszeń do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zgłoszenie do klasy I szkoły rejonowej 2024-2025

  • od 4 do 8 marca 2024 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wniosek o przyjęcie do Szkoły 2024-2025

Zgłoszenia są przyjmowane w sekretariacie szkoły.

Załączniki:

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu  kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie o rodzeństwie kandydata