Lp. Rodzaj spotkania Termin Godzina
1. Zebranie informacyjne 13 września 2021 r.
2. Zebranie śródsemestralne 8 listopada 2021 r.
3. Dyżur nauczycielski 13 grudnia 2021 r. 18.00 – 19.00
4. Zebranie śródroczne 13 stycznia 2022 r.
5. Dyżur nauczycielski 7 marca 2022 r. 18.00 – 19.00
6. Zebranie śródsemestralne 4 kwietnia 2022 r.
7. Dyżur nauczycielski 9 maja 2022 r. 18.00 – 19.00
8. Dyżur lub zebranie końcoworoczne 6 czerwca 2022 r.