Plan spotkań
Lp. Rodzaj spotkania Termin Godzina
1. Zebranie informacyjne 14 września 2023 r. według harmonogramu
2. Dyżur nauczycielski 6 listopada 2023 r.

17.00 – 18.00

3. Zebranie – wywiadówka 10 grudnia 2023 r. według harmonogramu
4. Zebranie po I półroczu 5 lutego 2024 r. według harmonogramu
5. Dyżur nauczycielski 8 kwietnia 2024 r.

17.00 – 18.00

6. Zebranie – wywiadówka 6 maja 2024 r. według harmonogramu

Dni wolne dla uczniów od zajęć dydaktycznych:
(dyżur pełni świetlica szkolna)

2 listopada (czwartek) 2022 r.
3 listopada (piątek) 2023 r.
29 kwietnia (poniedziałek) 2024 r.
30 kwietnia (wtorek) 2024 r.
2 maja (czwartek) 2024 r.
14-16 maja 2024 r. – Egzamin Ósmoklasisty