• 1916 | urodził się 8 czerwca w Dobieżynie
 • 1930 | ukończył Szkołę Podstawową w Buku i wstąpił do Niższego Seminarium Pallotynów „Collegium Marianum” w Wadowicach – Kopcu
 • 1936 | po maturze zostaje przyjęty do nowicjatu w Sucharach koło Nakła
 • 1937 | studiuje filozofię a później teologię w Ołtarzewie w woj. warszawskim
 • 1940-41 | aresztowany i więziony kilka miesięcy przez Niemców w więzieniu na Montelupich w Krakowie
 • 1943 | otrzymuje 2 maja święcenia kapłańskie z rąk abp krakowskiego księcia Adama Sapiehy w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • 1946-47 | uczestniczy w tworzeniu drukarni pallotyńskiej w Ołtarzewie i Poznaniu
 • 1947-50 | buduje pallotyńską placówkę i zabudowania gospodarcze w Częstochowie, dziś Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
 • 1950-51 | pracuje jako kapelan i duszpasterz w Gdańsku
 • 1951-58 | buduje dom księży Pallotynów w Zakopanem na Krzeptówkach
 • 1958-75 | zostaje przeniesiony do Karczówki na przedmieściach Kielc, gdzie restauruje kościół i pobernardyński klasztor
 • 1975 | przybywa do Rwandy i pracuje w różnych parafiach, pierwszą z nich jest Masaka oddalona od stolicy kraju o 18 km
 • 1979 | zostaje przeniesiony do parafii Ruhango w diecezji Kabgayi. Buduje tam kościół, zabudowania mieszkalne i gospodarcze
 • 1985 | razem z ks. Franciszkiem Kanią tworzy nową parafię w Kinazi
 • 1991 | otrzymuje dekret stałego pobytu i pracuje w parafii Gikondo na przedmieściach Kigali
 • 1993 | obchodzi 50-lecie kapłaństwa i zostaje uhonorowany orderem „Pro Ecclesia et Portifice” przyznanym przez Ojca świętego Jana Pawła II
 • 1994 | w Rwandzie wybucha wojna domowa, w obawie o swoje życie w kwietniu opuszcza misje
 • 1994 | we wrześniu po ustaniu gwałtownych zamieszek wraca do Rwandy
 • 1996 | otrzymuje tytuł Honorowego Obywatela Miasta Buku
 • 2002 | umiera 28 grudnia i zostaje pochowany w ziemi rwandyjskiej, którą ukochał