STATUT 

Szkoły Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie

Statut