Procedura organizacji egzaminu klasyfikacyjnego – S.P. Dobieżyn

Procedura

********************

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring

Klauzula monitoring

********************

Zasady przyprowadzania i odbioru dziecka w oddziale przedszkolnym

Przyprowadzanie dziecka do oddziału przedszkolnego

Odbiór dziecka z oddziału przedszkolnego

********************

Procedura – Biblioteka szkolna

Biblioteka

Zwrot podręczników

********************

Procedura konsultacji

Konsultacje

********************

Zgoda na mierzenie temperatury

Zgoda

********************

Oświadczenie
o zamiarze korzystania dziecka z opieki przedszkolnej w okresie epidemii

Oświadczenie rodzica

********************

Procedura bezpieczeństwa dotycząca organizacji zajęć rewalidacyjnych
w Szkole Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie

Procedura a

Procedura b

********************

Procedura organizacji opieki w przedszkolu w czasie pandemii COVID-19

Procedura a

Procedura b

Procedura c

Procedura d

Procedura e

Procedura f

********************

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachowania na COVID-19

Procedura

********************

Zarządzenie nr 6/20

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziałach przedszkolnych

zarządzenie

********************

Zarządzenie nr 5/20

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziałach przedszkolnych

zarządzenie

********************

Zarządzenie nr 4/20

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie
w sprawie organizacji roku szkolnego

zarządzenie

********************

Zasady organizacji pracy dla uczniów w nauczaniu zdalnym

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
Szkoły Podstawowej w Dobieżynie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zasady str 1

zasady str.2

********************

Zarządzenie

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie
w sprawie sposobu funkcjonowania szkoły
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych
wynikających z epidemii COVID-19

zarządzenie_a

zarządzenie_b

zarządzenie_c

zarządzenie_d

zarządzenie_e

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3-4

załącznik nr 5

załącznik nr 6