1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
3. Ferie zimowe 17 – 30 stycznia 2022 r. – wielkopolskie
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
5. Egzamin ósmoklasisty termin główny

24 maja 2022 r. – język polski

25 maja 2022 r. – matematyka

26 maja 2022 r. – język obcy nowożytny

 

termin dodatkowy

13 czerwca 2022 r. – język polski

14 czerwca 2022 r. – matematyka

15 czerwca 2022 r. – język obcy nowożytny

13. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
14. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne dla uczniów od zajęć dydaktycznych:

– 15 października 2021 r. (piątek – za 14 października 2021 r.)
– 12 listopada (piątek) 2021 r.
– 22 grudnia (poniedziałek) 2021 r.
– 7 stycznia (piątek) 2022 r.
– 2 maja (poniedziałek) 2022 r.
– 24-26 maja 2022 r. (egzaminy po klasie VIII)
– 17 czerwca (piątek) 2022 r.