Edukacja wczesnoszkolna
Język polski klasa 4      klasa 7      klasy 4-8
Język angielski klasa 4      klasa 5      klasa 6      klasa 7      klasa 8
Język niemiecki
Muzyka klasy 4-7
Plastyka klasa 4-7
Historia klasa 4      klasa 5       klasa 6     klasa 7       klasa 8
Wiedza o społeczeństwie klasa 8
Przyroda klasa 4
Geografia klasa 5       klasa 6      klasa 7       klasa 8
Biologia klasa 5       klasa 6     klasa 7        klasa 8
Chemia klasa 7       klasa 8
Fizyka klasa 7       klasa 8
Matematyka klasa 4       klasa 5        klasa 6       klasa 7       klasa 8
Informatyka klasa 4       klasa 5        klasa 6       klasa 7       klasa 8
Technika klasy 4-6
Wychowanie fizyczne część 1     część 2      część 3     część 4
Edukacja dla bezpieczeństwa część 1     część 2
Religia klasa 1     klasa 2     klasa 3
klasa 4    klasa 5     klasa 6    klasa 7   klasa 8