Edukacja wczesnoszkolna
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Muzyka
Plastyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Przyroda
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Technika
Wychowanie fizyczne
Edukacja do bezpieczeństwa
Religia