Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2022/23

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2022/23

Szanowni Państwo informujemy, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Każdy rodzic samodzielnie podejmuje decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej oraz podpisaniu umowy, a także opłaceniu składki.

Placówka i jej pracownicy nie pośredniczą w zakresie zawierania umów ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej.

Publikujemy otrzymane oferty polis ubezpieczeniowych:

  • PZU SA

OFERTA

  • Generali T.U. S.A

Informacja

OFERTA