Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/24

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/24

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/24 odbywa się zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk

Zasady rekrutacji do klas I Szkół Podstawowych 2023-2024

Obowiązujące terminy:
– od 20 do 24 lutego 2023 r. – składanie zgłoszeń do klasy pierwszej szkoły podstawowej (dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

Zgłoszenie do klasy I szkoły rejonowej 2023-2024

– od 6 do 10 marca 2023 r. – składanie zgłoszeń do klasy pierwszej szkoły podstawowej (dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Wniosek o przyjęcie do Szkoły 2023-2024

Zgłoszenia są przyjmowane w sekretariacie szkoły.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu  kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny