Ogłoszenie – praca

Ogłoszenie – praca

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie

zatrudni

NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO w wymiarze 12 godz.

Istnieje możliwość zatrudnienia studenta pedagogiki za zgodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły
lub drogą elektroniczną na adres dyrektor@spdobiezyn.pl.