Informacja o ofercie Zespołu Szkół w Opalenicy

Informacja o ofercie Zespołu Szkół w Opalenicy

UWAGA ÓSMOKLASISTO!!!

Wszelkie informacje dotyczące oferty edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021

znajdziecie na stronie internetowej szkoły www.zs-opalenica.pl w zakładce REKRUTACJA.

Oprócz informacji, które znajdziesz w tej zakładce, dla kandydatów do Zespołu Szkół w Opalenicy
została przygotowana również oferta edukacyjna w wersji papierowej, którą będzie można  zabrać
z portierni szkoły zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

Dokumenty do szkoły będą przyjmowane w wersji elektronicznej i papierowej.

Podanie w wersji papierowej można zabrać z portierni szkoły lub wydrukować ze strony internetowej.
Wypełnione podanie może przesłać na adres e-mail lub dostarczyć do portierni szkoły
(w przedsionku szkoły znajduje się dzwonek, prosimy o przywołanie za jego pomocą sekretarza szkoły,
który odbierze dokumenty).
Podanie do wypełnienia  w  wersji elektronicznej dostępne będzie po 6 maja.

Dodatkowych informacji udziela
Sekretariat Zespołu Szkół w Opalenicy
ul. Gimnazjalna1
tel. 61 44 74 330
e-mail sekretariat@zs-opalenica.pl

folder 2020 zdalnie