Godziny pracy świetlicy szkolnej

Poniedziałek 7.00-8.00 p. Eliza Ryks
  12.00-15.00 p. Sylwia Bloch
Wtorek 7.00-8.00 p. Alicja Nowak
  12.00-13.00 p. Anna Jurga-Pawlik
  13.00-15.00 p. Magdalena Tym
Środa 7.00-8.00 p. Alicja Nowak
  12.00-14.00 p. Eliza Ryks
  14.00-15.00 p. Sylwia Bloch
Czwartek 7.00-8.00 p. Eliza Ryks
  12.00-14.00 p. Sylwia Bloch
  14.00-15.00 p. Alicja Nowak
Piątek 7.00-9.00 p. Sylwia Bloch
  11.00-15.00 p. Magdalena Tym