Dyskusyjne Kluby Książki

Dyskusyjne Kluby Książki

Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) tworzą czytelnicy w różnym wieku, których łączy pasja czytania i poznawania nowych książek.

O projekcie :

Dyskusyjne Kluby Książki to wspólny projekt Instytutu Książki i Bibliotek Wojewódzkich. Działalność klubów w naszym województwie koordynuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Programowi przyświeca założenie, że potrzebne są miejsca, w których można swobodnie rozmawiać o wspólnie czytanych książkach, oraz że nie trzeba być krytykiem literackim czy filologiem, by czerpać przyjemność z tych rozmów. Dlatego też klubowicze DKK należą do wszystkich grup wiekowych i społecznych, mieszkają zarówno w wielkich miastach, jak i małych wsiach, wykonują różne zawody i mają różne zainteresowania. Projekt ten jest adaptacją brytyjskiej idei reading clubs – wspólnego czytania i rozmowy o książkach.

Spotkania i dyskusje mają charakter nieformalny. Klubowicze spotykają się w wybranym przez siebie miejscu, z wybraną przez siebie częstotliwością, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Spotkaniom klubowym bliżej do rozmowy dobrych znajomych przy kawie niż oficjalnej konferencji :).

Kluby mają swobodę w wyborze lektur. Zadaniem biblioteki wojewódzkiej jest dostarczenie klubom wybranych książek oraz materiałów promocyjnych. Moderatorami spotkań klubowych są głównie bibliotekarze, choć zdarza się także, że rolę osoby prowadzącej dyskusję przejmują sami klubowicze.

Uzupełnieniem programu są spotkania autorskie. Klubowicze mogą również pisać recenzje, które biorą później udział w ogólnopolskim konkursie Instytutu Książki oraz są publikowane na stronie biblioteki wojewódzkiej.